Memang tiap-tiap hari berlaku..

Setiap hari perlumbaan ini berlaku.

Memang tiap-tiap hari berlaku..