Laporan Ketua Audit Negara 2012 sudah tiada laporan positif ke?